Cattery Berka
Liefhebbers van de Siberische kat
 

.
       


Hoe wij werken

Als u op zoek bent naar een Siberisch kitten en onze cattery heeft gevonden, is het handig voor u om te weten hoe wij te werk gaan. Hieronder een algemene uitleg.
Ik weet dat het een heel stuk tekst is, toch is het raadzaam om het helemaal door te lezen :-)

De eerste informatie via onze website:

Op onze site proberen we u een kijkje te geven in onze cattery. Zodat u een eerste indruk kunt krijgen van ons en waar we voor staan. U kunt informatie vinden over ons, onze huidige poezen en katers, onze voormalige poezen en katers, Siberen die bij ons geleefd hebben, uitslagen van shows e.d. Alle pagina's vindt u boven in het menu, sommige hebben nog submenu's waaruit gekozen kan worden.

Onder het kopje Plannen vindt u informatie over de ideeën die wij (mensen) hebben over de planning van de komende nestjes. Vaak zetten wij een globale periode erbij waarin wij hopen dat deze plannen uitgevoerd gaan worden. Zoals u begrijpt hebben wij daar maar voor een klein deel invloed op. Moeder natuur en de Siberen zelf bepalen de rest.

Onder het kopje Kittens vindt u de pagina's:
algemeen met informatie over wat onze kittens meekrijgen als ze verhuizen, de kosten, de testen van de ouders enz. (als u op Kittens zelf klikt komt u op dezelfde pagina als algemeen)
huidige nesten, hier staat een overzicht van de nesten die er op dat moment zijn.
Ook kunt u via het submenu bij huidige nesten klikken op de betreffende geboortedatum met de naam van de moederpoes, zo kunt u rechtstreeks naar een nest doorklikken.
Op de momenten dat wij geen kittens hebben staat hier dus niets, hooguit een verwijzing naar de planning.

Het eerste contact met ons:

Als u algemene of specifieke vragen heeft, of interesse heeft in een kitten uit onze cattery (van een huidig nest of een toekomstig kitten) dan neemt u contact met ons op. Dit kan zowel via de mail als telefonisch (zie contact).

Alle vragen zullen wij zo goed mogelijk beantwoorden.
Bij interesse in een kitten uit onze cattery komen de volgende stappen aan de orde :-)
Is er sprake is van een kattenallergie, kijk dan ook bij de allergietest

Het "stappenplan"

Wij werken met een lijst van geïnteresseerde.

De manier waarop wij vorm geven aan deze lijst wil door ervaringen wel eens veranderen. De manier van werken zoals deze hieronder staat gaat in vanaf februari 2019.

Indien er (nog) geen kittens beschikbaar zijn en u interesse heeft voor een kitten uit onze cattery, dan kunt u zich aanmelden op de lijst van geïnteresseerden. Voor aanmelding op deze lijst willen wij graag uw naam, adresgegevens en een telefoonnummer. U heeft al onze gegevens, daarom vinden wij het fijn als wij ook uw gegevens hebben. U kunt daarbij wat vertellen over wat u zoekt, zoals bijvoorbeeld een voorkeur voor een een kleur of het geslacht (poes of kater). Daarnaast willen wij graag ook wat informatie over u, of er nog ander dieren zijn en wat u verwacht van/zoekt in een Siberische kat.

Deze lijst houdt in dat u op de hoogte gehouden wordt van eventuele ontwikkelingen. Daarbij moet u denken aan zaken zoals wanneer een poes naar de kater gaat, of als we zeker weten dat een poes drachtig is en natuurlijk als er een poes bevallen is. Deze ontwikkelingen zijn ook op onze website terug te vinden.

Een aantal weken voordat de kittens geboren worden organiseren we een kennismakingsdag/ allergietestdag. Daar kan een ieder kennismaken met ons, onze Siberen, de aanstaande moeder en kijken of alles aan de verwachtingen voldoet. Wij kunnen kennismaken met u. Bij allergieën worden deze getest. Op basis van het bezoek kan het zijn dat er mensen niet meer "geïnteresseerd" zijn, omdat er bijvoorbeeld toch een allergische reactie is gekomen.

Uiteraard weten wij nooit van te voren hoeveel kittens er geboren zullen worden. En of alle kittens de eerste cruciale weken door komen. We proberen op basis van onze ervaring een zo goed mogelijke inschatting te maken, maar het kan dus gebeuren dat u bij ons bent geweest, maar dat er niet voldoende kittens geboren zijn om iedereen meteen te kunnen matchen met een kitten.

Vanaf het moment dat de kittens geboren zijn wordt iedereen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van moederpoes en kittens. Vanaf het moment van de geboorte krijgt ieder nest een eigen pagina op onze website, deze worden wekelijks voorzien van foto's en informatie. Zo kunt u op afstand de ontwikkeling van onze kittens volgen.

We kijken hoe de ontwikkeling verloopt en maken in de loop van de eerste week (weken) de afspraken voor de kennismaking met de kittens. Deze vinden plaats rond de leeftijd van 5 weken na de geboorte. Alles is tot nu toe geheel vrijblijvend.

Als u een goed gevoel heeft bij ons en een kitten heeft gevonden dat u graag wilt en wij een goed gevoel hebben bij u, dan gaan we over tot de reservering. Wij vragen bij de reservering een aanbetaling van € 100,00. U krijgt een reserveringsovereenkomst mee met daarin de gegevens van ons, van u en van het kitten. Het bedrag voor het kitten en het aanbetaalde bedrag. Het is dus meteen ook een betalingsbewijs.

Vanaf dat moment bent u welkom om zo vaak op kittenbezoek te komen als u wilt, maar niet vaker dan 1 keer per week ;-) Dit is meer voor mensen die heel dichtbij wonen, anders zou er weinig tijd over zijn voor de mensen die van veraf komen. Wij vinden het altijd fijn als mensen in de mogelijkheid zijn om (een aantal keren) tussendoor nog op bezoek te komen. Dit helpt bij de gewenning van het kitten aan zijn of haar nieuwe eigenaren en dat helpt weer bij het wennen in de nieuwe omgeving na het verhuizen. Maar als dat echt niet mogelijk is, dan is dat geen rede om niet in aanmerking te komen voor een kitten.

Als de kittens 13 weken zijn mogen ze verhuizen. Dan maken we de overdrachtsovereenkomst op. Daar staat ook weer de betaling in vermeld. Wij doen niet aan vroegcastratie (dus geen castratie/sterilisatie met 13 weken oud). Wij hebben gekozen voor een afspraak in de overdrachtsovereenkomst dat de stamboom van het kitten wordt verstuurd zodra de poes/kater gecastreerd/gesteriliseerd is. Hier tekent u ook voor. Wij adviseren om dit te doen rond de leeftijd van 6 maanden voor katers en voor poezen tussen de leeftijd van 9 tot 12 maanden, afhankelijk ook van de tijd waarin ze geboren zijn. Dit bespreken we ook tijdens de bezoeken c.q. de overdracht.

Voor de overige informatie verwijs ik u naar de algemene informatie pagina onder Kittens

Na de verhuizing horen wij graag hoe het de eerste dagen gaat. Ook daarna vinden wij het leuk als u ons op de hoogte houdt.

Na de overdracht kunt u ook lid worden van onze besloten facebook groep: Cattery Berka's meeting point :-).
Een groep kitteneigenaren die het leuk vinden om foto's en gebeurtenissen van hun sibeertjes te plaatsen en te zien hoe nestgenoten en andere kittens van ons zich ontwikkelen.

Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht. Mochten wij het antwoord niet weten, zullen wij bij op zoek gaan naar het antwoord via bijvoorbeeld onze dierenarts of andere specialist.